سامانه بانک اطلاعاتی تصرفات اراضی (سباتا)


با سلام خدمت همکاران عزیز
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و توضیحات در رابطه با نحوه ورود فیلدهای اطلاعاتی و مطالب جدید به سایت
http://sabamat.doe.ir
بخش
"سامانه بانک اطلاعاتی تصرفات اراضی (سباتا)"
مراجعه فرمایید.
با تشکربرنامه نویس: حبیب اله حقی(h.haghi@gmail.com)